Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - VĨ NHÂN THỜI ĐẠI

giới thiệu biên khảo của TRẦN PHONG VŨ

GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II - VĨ NHÂN THỜI ĐẠI gồm 29 chương sách, tổng hợp những kiến thức đúc kết từ nhiều tác phẩm của nhiều tác giả thời danh viết về con người, tư duy và hành động của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một con người đã sống và gắn bó với những biến cố vĩ đại của thế giới trong thế kỷ 20.

Nhiều năm trước, Trần Phong Vũ đã có tập biên khảo MỘT THOÁNG NHÌN VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM QUA BIỂU TƯỢNG ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II ghi lại về tiểu sử cùng những đóng góp quan trọng của Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II trong biến cố sụp đổ chế độ cộng sản tại Ba Lan, Đông Âu, rồi Liên Xô.

Nhưng tác động từ cuộc sống của một nhân vật như  Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đối với cuộc sống chung của nhân loại rõ ràng không chỉ khuôn hạn trong phạm vi các biến động về chính trị.

Là nạn nhân của hai chế độ bạo hành Đức Quốc Xã và Cộng Sản, từ thuở thiếu thời Ngài đã phải đấu tranh và không ngừng đấu tranh chống lại tất cả những chủ trương áp chế để đòi hỏi và bênh vực quyền sống cho con người. Đồng thời, Ngài cũng không ngừng đấu tranh chống lại tất cả những gì làm tổn thương đến đời sống tâm linh và tinh thần hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo; đã triển khai đường hướng của Công Đồng Vatican II, đã đẩy mạnh tinh thần đại kết, đối thoại liên tôn, đặc biệt với Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Ngài còn không từ chối việc đối diện và tẩy rửa quá khứ qua nhiều cử chỉ sám hối, đặc biệt ngày 12 tháng 3 năm Toàn Xá 2000, trong một nghi lễ sám hối trang trọng, nhân danh toàn thể Giáo Hội Công Giáo, đã xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con cái Hội Thánh đã vấp phạm từ hai ngàn năm qua, nhất là những tội phạm liên quan tới sự thật, sự hiệp nhất và những tội phạm đối với dân Do Thái và nhân quyền. Riêng đối với Đất Nước và Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hoàng tỏ lòng ưu ái đặc biệt vì hoàn cảnh lịch sử đau thương và thời cuộc khắc nghiệt với tính chất gợi nhắc cảnh ngộ của Ngài với đất nước Ba Lan, đã chiếm một chỗ riêng trong trái tim Ngài khiến gần như không lúc nào Ngài không nghĩ tới Việt Nam như lời Ngài từng thốt lên: Việt Nam trong trái tim tôi !

29 chương với hơn 600 trang sách của tác phẩm GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II - VĨ NHÂN THỜI ĐẠI có thể chưa nói đủ về tác động từ cuộc sống của Giáo Hoàng Giaon Phaolô II đối với cuộc sống chung của nhân loại, nhưng có thể bảo là một tác phẩm khơi gợi những ý hướng tuyệt vời cho con người, đặc biệt là những người dân Việt Nam còn đang quật quã trong cảnh ngộ bị tước đoạt quyền sống, bị đày đoạ, dắùt dẫn vào những ngõ cụt tối tăm bởi các tham vọng chính trị mù quáng.

(https://tiengquehuong.wordpress.com/)URL for news «Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - VĨ NHÂN THỜI ĐẠI»
http://www.tranphongvu.com/index.php/2010/06/08/giao-hoang-gioan-phaolo-ii-vi-nhan-thoi-dai.html

«Tran Phong Vu Home Page»
http://tranphongvu.com